Vận Tải Toàn Cầu 5 Sao

Hình Ảnh Dự Án

Thủ Tục Xuất Khẩu Găng Tay đi Turkey

Hợp Đồng 120Cont40 găng tay xuất đi qua chính phủ Turkey trong 6 tháng. Đơn đầu tiên 2Container đã hoàn thành!

Hoàn Thành Tốt Đẹp Dự Án Máy Dập

Trọng lượng 19 tấn Dịch vụ tháo dỡ và đưa vào vị trí theo yêu cầu Nơi thực hiện: KCN Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh Cảm ơn quý khách hàng tin tưởng !

Hoàn Thành Vận Chuyển 3 Xe Thép Cuộn Giao Qua Campuchia

Hoàn thành vận chuyển + TT Hải quan chính ngạch 2 đầu ( VN-Campuchia) cho nhà máy thép Hoa Sen Cảm ơn các đối tác tin tưởng.

Hoàn Thành Dự Án Tháo Dỡ Đưa Vào Vị Trí Theo Yêu Cầu - Máy Dập

Thông tin hàng: Máy dập Trọng lượng 19 tấn Dịch vụ: Khai báo hải quan, vận chuyển, tháo dỡ và đưa vào vị trí theo yêu cầu Nơi thực hiện: KCN Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh Cảm ơn quý khách hàng tin tưởng !

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Exit mobile version