Vận Tải Toàn Cầu 5 Sao

#1 Dịch Vụ Khai Báo Hải Quan Mỡ Động Vật Nhập Khẩu

Khai báo hải quan mỡ động vật nhập khẩu

Sự tăng cao về nhu cầu sản phẩm dầu mỡ động thực vật tại Việt Nam là một xu hướng phản ánh sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm. Đây không chỉ là cơ hội cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thực phẩm, mà còn là động lực để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng đa dạng hóa nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Chính vì thế mà nhu cầu nhập khẩu mỡ động vật cũng ngày một tăng nhanh.

Quá trình nhập khẩu mỡ động vật là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đến các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và yêu cầu về vệ sinh. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục khai báo hải quan mỡ động vật nhập khẩu.

5Startrans chuyên khai báo hải quan mỡ động vật

5Startrans chuyên khai báo hải quan mỡ động vật

I. Chính Sách Khai Báo Hải Quan Mỡ Động Vật Nhập Khẩu

Trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu mỡ động vật phải tuân thủ những quy định trong những văn bản pháp luật sau đây.

Theo những văn bản pháp luật trên đây thì mặt hàng mỡ động vật không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên cần phải có giấy chứng nhận kiểm dịch đầu nước xuất Health Certificate để tiến hành kiểm dịch động vật tại Việt Nam. Ngoài ra, cần phải kiểm tra nước xuất khẩu có nằm trong danh sách các nước được nhập phép xuất khẩu động vật và sản phẩm động vào Việt Nam hay không.

II. Hs Code và Thuế Nhập Khẩu Mỡ Động Vật

Phụ thuộc vào tính chất hàng hóa cũng như nguồn gốc xuất xứ của mặt hàng mà mỗi mặt hàng nhập khẩu về Việt Nam đều có quy định riêng về thuế nhập khẩu và HS code. Bảng dưới đây là mã HS code cũng như thuế nhập khẩu của một số loại mỡ động vật phổ biến:

Mã HS Code khi nhập khẩu mỡ động vật

Tuỳ theo mỗi loại mỡ động vật mà có thể lựa chọn áp mã HS code cho phù hợp.

III. Hồ Sơ Khai Báo Hải Quan Mỡ Động Vật

Để làm thủ tục nhập khẩu mỡ động vật doanh nghiệp nhập cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ dưới đây:

IV. Quy Trình Làm Thủ Tục Thông Quan Hàng Mỡ Động Vật

Bước 1: Khai tờ khai hải quan

Từ những chứng từ mà khách hàng cũng cấp như  Hợp đồng, Invoice, Packing list, Bill, thông báo hàng đến, C/O,… Tiến hành nhập thông tin khai báo lên hệ thống hải quan qua phần mềm.

Bước 2: Đăng ký kiểm dịch động vật

Việc đăng ký kiểm dịch động vật là bước quan trọng nhất trong thủ tục nhập khẩu mỡ động vật. Đầu tiên sẽ đăng ký online trên trang một cửa, Cục Thú Y sẽ xem xét hồ sơ và phản hồi trên hệ thống. Tiếp theo, in công văn và bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch qua Chi Cục Thú Y để đăng ký kiểm dịch.

Bước 3: Mở tờ khai hải quan và lấy mẫu

Hoàn thành khai tờ khai hải quan và có xác nhận kiểm dịch có thể mang bộ hồ sơ nhập khẩu xuống chi cục hải quan để mở tờ khai. Cán bộ hải quan sẽ đóng dấu xác nhận lên chứng từ lấy mẫu. Lúc này có thể thông báo cho cán bộ của Chi Cục Thú Y lấy mẫu. Sau khi lấy mẫu xong sẽ được mang đi xét nghiệm, nếu đạt sẽ được cấp chứng thư.

Bước 4: Làm thủ tục thông quan

Mang chứng thư và các chứng từ cần thiết khác xuống cơ quan hải quan để được kiểm tra và thông qua hàng hoá theo quy định. Lúc này có thể đóng thuế nhập khẩu cho tờ khai hải quan để mang hàng về kho và bảo quản.

Bước 5: Mang hàng về kho bảo quản và sử dụng

Khi tờ khai được thông quan, tiến hành các bước tiếp theo để mang hàng về kho bảo quản và sử dụng.

V. Thế Mạnh Dịch Vụ Hải Quan Mỡ Động Vật của Công ty Vận tải Năm sao

Công ty vận tải Năm Sao đảm bảo:

VI. Liên Hệ Dịch Vụ Khai Báo Hải Quan Mỡ Động Vật Nhập Khẩu

Để biết thêm thông tin hoặc yêu cầu tư vấn báo giá thủ tục hải quan vận chuyển hàng hóa , Quý khách vui lòng liên hệ :

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Exit mobile version