DỊCH VỤ XIN GIẤY CHỨNG NHẬN C/O NHANH CHÓNG

C/O hay có tên quốc tế là “Certificate of Origin”, tạm dịch là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Đúng với tên gọi của nó, C/O được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền hay đại diện có thẩm quyền tại nước xuất khẩu cấp nhằm mục đích chứng nhận xuất xứ của hàng hóa theo các quy tắc xuất xứ.

Dịch vụ xin giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO nhanh chóng
Dịch vụ xin giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO nhanh chóng

Bộ Công thương là cơ quan quy định chi tiết việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa dành cho xuất khẩu.

Hiện nay để đơn giản hóa thủ tục và quy trình, Bộ Công thương ủy quyền cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các tổ chức khác thực hiện việc cấp C/O. Đồng thời tại Việt Nam, doanh nghiệp xuất khẩu làm hồ sơ xin C/O khai trên hệ thống đăng ký trực tuyến ecosys.gov.vn hoặc covcci.com.vn để được duyệt hồ sơ.

Lưu ý: Hồ sơ đề nghị cấp C/O được chi làm hai loại là hồ sơ mớihồ sơ cấp lại. Bạn cần lưu ý vấn đề này tránh bị mất thêm tiền cho các công ty logistic tham lam.

Mẫu form CO - AK dành cho hàng hóa xuất khẩu sang Hàn Quốc
Mẫu form CO – AK dành cho hàng hóa xuất khẩu sang Hàn Quốc

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hiện nay có rất nhiều loại(Có tổng cộng 26 loại theo dữ liệu công bố 2024 – 2025) nhưng được dùng chủ yếu là các form: A; B; D; E;…

Mẫu C/O Phổ Biến Mô Tả
Form A – Nơi Xác Thực: Ecosys / Covcci Hàng xuất khẩu sang các nước mà Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập GSP
Form B – Nơi Xác Thực: Covcci Hàng xuất khẩu sang tất cả các nước mà Việt Nam không ưu đãi thuế quan
Form D – Nơi Xác Thực: Ecosys Hàng xuất khẩu của Việt Nam sang các nước ASEAN thuộc diện hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định CEP
Form E – Nơi Xác Thực: Ecosys Hàng xuất khẩu của Việt Nam hoặc ASEAN sang Trung Quốc hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định ASEAN – Trung Quốc
Form S – Nơi Xác Thực: Ecosys Hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Lào hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định Việt Nam – Lào
Form AK – Nơi Xác Thực: Ecosys Hàng xuất khẩu của Việt Nam hoặc ASEAN sang Hàn Quốc hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định ASEAN – Hàn Quốc
Form AJ – Nơi Xác Thực: Ecosys Hàng xuất khẩu của Việt Nam hoặc ASEAN sang Nhật Bản hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định ASEAN – Nhật Bản
Form VJ – Nơi Xác Thực: Ecosys Hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định Việt Nam – Nhật Bản
Form AI – Nơi Xác Thực: Ecosys Hàng xuất khẩu của Việt Nam hoặc ASEAN sang Ấn Độ hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định ASEAN – Ấn Độ
Form AANZ – Nơi Xác Thực: Ecosys Hàng xuất khẩu của Việt Nam hoặc ASEAN sang Úc / New Zealand hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định ASEAN – Úc / New Zealand
Form EUR – Nơi Xác Thực: Ecosys Hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh Châu Âu EU hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định Việt Nam – EU
Form ICO – Nơi Xác Thực: Covcci Hàng cà phê xuất khẩu sang tất cả các nước trong Hiệp hội cà phê quốc tế
Form GSTP – Nơi Xác Thực: Covcci Hàng xuất khẩu của các nước trong hiệp hội G77(trước đây là 77 quốc gia nhưng hiện tại còn 43 quốc gia tham dự)
* Trị giá nguyên vật liệu không có xuất xứ từ các quốc gia thành viên không vượt quá 50% giá FOB của thành phẩm xuất khẩu

C/O được cấp nhằm chứng minh hàng hóa đó có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp về thuế quan và các quy định khác của pháp luật về xuất nhập khẩu. Ngoài yếu tố thủ tục thì C/O mang lại nhiều lợi ích như sau:

Vai Trò Lợi Ích
1) Ưu đãi thuế quan: Khi đã được xác định rõ xuất xứ và nằm trong danh mục hàng nhập khẩu được hưởng ưu đãi, lô hàng sẽ được áp dụng các điều kiện theo thỏa thuận trong các hiệp định thương mại giữa các quốc gia. Giảm vài % đến vài chục % tiền thuế, đôi khi là bạn còn được miễn hoàn toàn tiền thuế
2) Áp dụng thuế chống phá giá và trợ giá: Hàng hóa của một nước có thể bán phá giá tại thị trường của nước khác. Có thể lấy ví dụ hàng Trung Quốc bị Hoa Kỳ áp đặt các lệnh chống bán phá giá với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như: xe điện, thép, dược phẩm,… – Bảo vệ các cơ sở sản xuất, xuất khẩu trong nước
– Ổn định cung cầu cho thị trường nội địa
3) Thống kê thương mại và duy trì hệ thống hạn ngạch: Việc xác định xuất xứ hỗ trợ việc biên soạn các số liệu thống kê thương mại đối với một nước hoặc đối với một khu vực. – Cho biết nhiều thông tin quan trọng trong thương mại quốc tế: tình hình xuất nhập khẩu, các mặt hàng trọng yếu của một quốc gia, yếu tố quyết định đến các chính sách hàng hóa – thương mại – thuế quan của quốc gia sở tại,…

Đối với những doanh nghiệp lần đầu xin cấp C/O thì phải làm 2 việc đó là đăng ký Hồ sơ thương nhânHồ sơ đề nghị cấp C/O.

Hồ Sơ Thương Nhân Hồ Sơ Đề Nghị Cấp C/O
Bắt buộc 1) Mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân
2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính)
3) Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính)
1) Đơn đề nghị cấp C/O hoàn chỉnh
2) Mẫu C/O khai hoàn chỉnh và hợp lệ
3) Tờ khai hải quan xuất khẩu (Có xác nhận của thương nhân)
4) Hóa đơn thương mại (bản sao có dấu sao y bản chính)
5) B/L hoặc AWB hoặc chứng từ vận tải tương đương (bản sao có dấu sao y bản chính)
6) Bảng kê khai chi tiết hàng hóa xuất khẩu đạt tiêu chí xuất xứ ưu đãi
Có thể có 1) Danh mục các cơ sở sản xuất của thương nhân
2) Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên, phụ liệu
3) Giấy phép xuất khẩu
4) Hợp đồng mua bán
5) Hóa đơn giá trị gia tăng mua bán nguyên phụ liệu trong nước
6) Mẫu nguyên, phụ liệu hoặc sản phẩm xuất khẩu

Đối với hồ sơ đề nghị cấp lại C/O thì đơn giản hơn:

Hồ Sơ Đề Nghị Cấp Lại C/O
Bắt buộc 1) Đơn đề nghị cấp lại C/O
2) Phiếu ghi chép
3) Mẫu C/O tương ứng đã được khai hoàn chỉnh (cần 1 bản chính và 3 bản photo)
Mẫu form CO - EUR.1 dành cho hàng hóa xuất khẩu sang Châu Âu
Mẫu form CO – EUR.1 dành cho hàng hóa xuất khẩu sang Châu Âu

Bước 1: Thương nhân khai báo hồ sơ đăng ký thương nhân lần đầu qua hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ ecosys.gov.vn hoặc nộp trực tiếp hồ sơ tại trụ sở của Tổ chức cấp C/O.

Bước 2: Thương nhân đính kèm hồ sơ đề nghị cấp C/O tại địa chỉ ecosys.gov.vn hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị cấp C/O tại trụ sở của Tổ chức cấp C/O nơi thương nhân đã đăng ký hồ sơ thương nhân; hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện đến Tổ chức cấp C/O nơi thương nhân đã đăng ký hồ sơ thương nhân.

Bước 3: Tổ chức cấp C/O kiểm tra xem bộ hồ sơ có hợp lệ hay không và thông báo cho thương nhân một trong các nội dung sau:
– Quy trình 1: Chấp nhận cấp C/O và thời gian thương nhân sẽ nhận được C/O
– Quy trình 2: Đề nghị bổ sung chứng từ (nêu cụ thể chứng từ cần bổ sung)
– Quy trình 3: Đề nghị kiểm tra lại chứng từ (nêu cụ thể thông tin cần kiểm tra nếu có bằng chứng cụ thể, xác thực làm căn cứ cho việc đề nghị kiểm tra này)
– Quy trình 4: Từ chối cấp C/O nếu phát hiện những trường hợp quy định tại Điều 21 Nghị định số 31/2018/NĐ – CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ quy định Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
– Quy trình 5: Đề nghị kiểm tra tại cơ sở sản xuất của thương nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 31/2018/NĐ – CP (nếu cần thiết).

Bước 4: Cán bộ Tổ chức cấp C/O kiểm tra thêm, nhập dữ liệu vào hệ thống máy tính và trình người có thẩm quyền ký cấp C/O.

Bước 5: Người có thẩm quyền của Tổ chức cấp C/O ký cấp C/O.

Bước 6: Cán bộ Tổ chức cấp C/O đóng dấu và trả C/O cho thương nhân.

Loại C/O Đường Biển
(Cont 20’; 40’ và LCL)
Đường Hàng Không
(Air cargo và Air Express)
Form A 490.000 VNĐ
Form B
Form D
Form E – Trung Quốc 500.000 VNĐ 550.000 VNĐ
Form AK – Hàn Quốc
Form AJ – Nhật Bản
Form VJ – Nhật Bản
Form AI – Ấn Độ
Form S – Lào 450.000 VNĐ 480.000 VNĐ
Form AANZ – Úc / New Zealand 520.000 VNĐ
Form EUR – Châu

Chưa có thuế VAT

Bảng giá chỉ có giá trị tham khảo, đôi khi sẽ có giá thấp hơn hoặc cao hơn một chút tùy thời điểm trong năm

– Chưa bao gồm các chi phí phát sinh khi làm việc với hải quan do lỗi từ quý khách hàng

– Nhận email khách mới tại [email protected] hoặc [email protected] để được nhận các ưu đãi giảm giá

– Đặc biệt nếu quý khách hàng lựa chọn dịch vụ khai báo hải quan trọn gói từ chúng tôi thì sẽ nhận được ưu đãi giảm giá từ 15 ~ 25% dành cho khách hàng mới.

Dịch vụ hải quan 5 sao luôn được khách hàng tin dùng
Dịch vụ hải quan 5 sao luôn được khách hàng tin dùng

– Cam kết thời gian nhanh nhất: Hoàn thành thủ tục hải quan từ 1 – 2 ngày đối với hàng nhập, 1 ngày đối với hàng xuất.

– Cam kết chi phí tốt nhất: Chi phí dịch vụ thủ tục và giao nhận hàng hóa thấp hơn từ 15 ~ 30% so với các dịch vụ khác trên thị trường. Đặc biệt ưu đãi với khách hàng mới.

– Cam kết chất lượng: tư vấn miễn phí, phục vụ khách hàng với nghiệp vụ chuyên nghiệp, nhân viên có thâm niên trên 5 năm kinh nghiệm, có mối quan hệ tốt với hải quan.

– Báo giá nhanh nhất: 15 ~ 20 phút đối với hàng xuất nhập khẩu khu vực Đông Nam Á, Châu Á, 1 ngày đối với hàng Mỹ và Châu Âu.

– Xử lý sự cố nhanh nhất: Khi có sự cố xảy ra chúng tôi cam kết cố gắng 100% để xử lý lô hàng nhanh nhất kịp tiến độ cho quý khách hàng.

Mr Dũng
Mr Sơn

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Thông Tin Liên Hệ

Công Ty TNHH Vận Tải Toàn Cầu 5 Sao (5STARTRANS)

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0316069537 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Văn phòng chính: 157 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel / Zalo: 0943.605.605 (Mr Dũng) - 0908.820.875 ( Mr Sơn)
Email: [email protected] / [email protected]

Chi Nhánh Văn Phòng Công Ty

SOCAL NETWORK

Vận Tải Toàn Cầu 5 Sao
Logo